Fuinn

Le breis agus leathchéad bliain anuas, tá teaghlaigh an cheantair seo ag obair go dian le club Naomh Éanna a fhorbairt agus a chur chun cinn. Is ábhar mór sásaimh dúinn a bheith in ann deis a thabhairt do bhaill an chlub bunchloch a chur síos a dtógfar air ar son na nglúine a thiocfaidh inár ndiaidh. Beidh Halla Éanna mar oidhreacht luachmhar, thábhachtach do mhuintir an chlub go ceann i bhfad.

In 2018, ghlac Pobal Éanna an chéad chéim eile inár gclár forbartha agus chuir tús le hobair thógála ar Halla Éanna, togra a chosnaíonn £1.8 milliún. Is comhpháirtíocht é Pobal Éanna idir Naomh Éanna CLG agus Croí Éanna, comheagras pobail an chlub. Nuair a bheidh céim 1 agus 2 den chlár forbartha curtha i gcrích, i mí Mheithimh 2019, beidh áis nua-aimseartha den chéad scoth ar fáil do gach duine de 806 ball an chlub (292 duine fásta agus 514 duine óg):

 • Hall spóirt 3g istigh
 • 2 sheomra feistis istigh, 24 imreoir an ceann
 • 4 sheomra ilúsáide pobail
 • Spás taispeántais
 • Siopa Club
 • Leithris phoiblí
 • Seomra réiteoirí
 • Cistin Phobail

Cé go bhfuil an chuid is mó den airgead aimsithe againn le céim 1 agus 2 den obair thógála a chur i gcrích, is gá dúinn sciar eile a bhailiú. Tá cuireadh ar theaghlaigh agus ar chairde an chlub tacaíocht a léiriú dúinn ar dhóigh a bhfuil fadseasmhacht agus buaine ag baint leis. Tríd an togra Ceannaigh Bríce, tá deis agat ainm do mhuintire nó do ghnólachta a ghreanadh sna clocha lena dtógfar Halla Éanna.

Bronnfar Teastas Comórtha orthu siúd a cheannóidh bríce agus beidh bríce le fáil ach tabhartas £250 a thabhairt. Is iad siúd is túisce a thabharfaidh tabhartas a gheobhaidh bríce. Más mian leat go mbeidh ainm do mhuintire nó do ghnólachta luaite leis an chéim seo is deireanaí i bhforbairt ár n-oidhreachta, déan teagmháil le ball ar bith de Choiste an Halla.

 

 

For over five decades Naomh Éanna has grown into a club built on great family names.  We are proud to provide an opportunity for members to literally build our club’s future on the legacy of those great names.

In 2018, Pobal Éanna (a partnership betwenn Naomh Éanna CLG and our sister community organization Croí Éanna), having secured the majority of the £1.8 million funds required, commenced construction of the next stage of our development.  When Stages 1 & 2 are completed in June 2019, the new state of the art facility will provide our 806 members (292 adult and 514 juvenile) with:

 • Indoor 3g Sports Hall
 • 2 Indoor Changing Rooms, each holding 24 players
 • 4 Multipurpose Community Room
 • Exhibition Area
 • Community Shop
 • Public Toilets
 • Officials area
 • Community Kitchen

 

To help secure the last of the money required to complete Stages 1 & 2 of the construction, we are inviting our friends and family to support our club and community forever.  Our “Buy a Brick” project will allow your family or business name to literally be inscribed in the fabric of our club.

Commemorative Certificates of purchase will be issued to those who partake.  Bricks can be bought for a donation of £250 and will be awarded on a first come first served basis.

If you wish to secure your place in the legacy of this latest exciting stage of our development, please get in touch with any member of the Hall Committee.

Séamus Mac Domhnaill 07477983935
Joanne Kinnear: 07860771545
Stephen Jennings: 07809154871
Ciarán McCavana: 07912085641
Michael Scott: 07703540835

Croí Éanna

 • Email
 • Address
  Bóthar an Bhaile Aird,
  An Baile Bocht,
  Gleann Ghormlaithe,
  Co. Aontroma,
  BT36 7AU

Na Meáin Shóisialta